Dopłaty na zalesianie w 2016. Ostatnie dni naboru [liczba wniosków]
Do 1 sierpnia można ubiegać się o wsparcie na zalesianie - to w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów".